ଛୁଆଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହୋଇପାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବହୁ ସମୟରେ ଆମର କିଛି କାମ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଥାଉ। ଖାଦ୍ୟ ଗରମ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଏଭଳି କରିଥାନ୍ତି।

0

(ଦିଲ୍ଲୀ) : ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବହୁ ସମୟରେ ଆମର କିଛି କାମ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଥାଉ। ଖାଦ୍ୟ ଗରମ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଏଭଳି କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ।

କାରଣ-
ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ କ୍ୟାବେଟି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୁଙ୍କି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଖାଦ୍ୟରେ ଲାଖିଯାଏ। ଶିଶୁମାନେ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଦାନ୍ତ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପ୍ଲାକ୍ ଜମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଓ ପରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗେ।