ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ୨୦୨୨

ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁକାବିଲା

0

ବର୍ମିଂହାମ: ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ୨୦୨୨ ଇଭେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା ଦଳ (ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା ବନାମ ଭାରତ ମହିଳା, ପ୍ରଥମ ସେମି) ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତିଥିଲା ା ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ୟ୍ୟାୟରେ ୩ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୨ଟି ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୯୯୮ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଷ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲେ। ୧୯୯୮ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିଲଭର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦଳ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।