ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଫିଗର ପଛର ପୁରା କାହାଣୀ କହିଲେ ଶ୍ୱେତା

ଶ୍ୱେତା ତିୱାରୀ ନିଜର ଗ୍ଲାମରସ୍ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି।

0

(ମୁମ୍ବାଇ) : ଶ୍ୱେତା ତିୱାରୀ ନିଜର ଗ୍ଲାମରସ୍ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଫିଗର ପଛର ପୁରା କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାନୁଯାୟୀ , ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଶ୍ୱେତା କହିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏହା କେବଳ ଏକ ଫିଟ୍ ଶରୀରର କମାଲ ନୁହେଁ। ବରଂ ଲାଇଟ୍, କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଆଙ୍ଗଲ୍ ର କମାଲ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଫିଟନେସ୍ ଏକ ନିରନ୍ତର ଯାତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସର୍ବଦା ଏହିପରି ରହିନଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟ୍ ଶରୀର ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ, ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ।